Osobní údaje

Ochrana osobních údajů

Vážíme si vaší důvěry a chráníme vaše data před zneužitím. Vaše data shromažďujeme výhradně proto, abychom zkvalitnili naše služby. Neposkytujeme je třetím stranám.

Bezpečnost vašich dat na internetu je pro nás velmi důležitá a věnujeme jí maximální pozornost. Abychom vám mohli nabídnout co nejkvalitnější služby, potřebujeme některá vaše data znát. Veškeré informace o vaší osobě však používáme pouze pro naši potřebu a neposkytujeme je v žádné podobě nikomu jinému. K informacím obsahujícím vaše osobní údaje mají přístup pouze oprávněné osoby, které prošly příslušným školením a které jsou povinny dodržovat zákonem stanovené povinnosti a postupy.

Respektujeme všechna pravidla daná Asociací pro elektronickou komerci (APEK). Tím se zavazujeme k dodržování všech pravidel, které APEK stanovuje. Jedním z nich je i dodržování zákona číslo 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů a informací.

Souhlas se zpracovnáním osobních dat

Stanete-li se zákazníkem internetového obchodu, dáváte registrací souhlas s tím, že údaje o vás a vašich nákupech budou shromažďovány a používány. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů a norem.

Údaje o Vaší činnosti

Údaje o vašich nákupech - vaše objednávky - jsou shromažďovány. Je to nutné kvůli zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a v neposlední řadě mohou tato data posloužit i vaší zpětné kontrole (více Můj účet). Informace o nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

Využití Vašich dat mimo internetový obchod

Vaše registrační data mohou být využita pro zlepšení uživatelského komfortu na jiných internetových serverech společnosti naší společnosti, které navštívíte. Některé z nich mohou využít informace už jednou zadané, aby vás ušetřily zbytečného vyplňování stále stejných dat.

Poskytování dat třetím osobám

Vaše data, které uvádíte jsou důvěrná a v žádném případě nejsou poskytována dalším subjektům s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk jako jsou banky, společnosti vydávající platební karty apod. To však vždy pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb a výhradně v mezích zákona na ochranu osobních údajů.

Poskytujeme důvěryhodným třetím stranám a veřejnosti souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a některé další údaje. Tyto statistiky však neobsahují žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky.

Zasílání informací - mailing

Pro naše zákazníky připravujeme pravidelně e-mailovou nabídku těch nejzajímavějších a nejvýhodnějších nákupů z našich obchodů. Tyto informativní e-maily (direct maily) vám, našim zákazníkům, přinášejí vždy ty nejaktuálnější informace, včas upozorňují na slevy, reklamní akce a soutěže. Navíc občas jsou v těchto e-mailech zasílány kódy slevových kupónů, které můžete uplatnit při svých dalších nákupech u nás.

Podle zákona č. 480/2004 , který vstoupil v platnost dne 7.9.2004 je v současné době nutné mít váš prokazatelný souhlas se zasíláním hromadných informativních e-mailů. Z tohoto důvodu vám ihned po registraci v našem internetovém obchodě bude zaslána e-mailem informace, která vás na tuto skutečnost upozorňuje.

Pokud s odběrem nabídkových e-mailů budete souhlasit, odpovězte nám na tento e-mail. Pro vaše zařazení do databáze odběratelů nabídkových e-mailu postačí prostá odpověď, není třeba dopisovat žádný text dopředmětu ani těla e-mailu. Pokud na tento e-mail neodpovíte bude zasílání nabídkových emailu na vaši emailovou adresu okamžitě zastaveno